Anbefalinger om bruk av ormemidler til hund og katt

HUND

Hos hund er spolorm den desidert vanligste innvollsparasitten. Hund kan også ha hakeorm, piskeorm og bendelorm. Det er flere arter innen bendelorm og enkelte kan også infisere mennesker (zoonoser). Dette er grunnlaget for kravet om ormebehandling etter utenlandsreiser.

Smitte skjer enten direkte ved at hunden får i seg avføring eller rester av avføring fra objekter med egg eller larver (spolorm) eller indirekte via gnagere og fugler (bendelorm).

Valper kan også smittes under siste del av drektigheten og via morsmelka etter fødsel.

Vanlige symptomer på innvollparasitter er nedsatt allmenntilstand, pjuskete, redusert tilvekst, diarè, stor mage, hoste, oppkast.

De fleste er likevel symptomfrie og utgjør en stor smitterisiko for andre hunder.

Diagnose stilles ved avføringsprøver som blir undersøkt og påviser de enkelte innvollsormene og mengdene av dem.

Les mer …

Utskrift E-post

Artrose og kosttilskudd

Hva er artrose?

Det absolutt vanligste leddproblemet hos hunder er artrose og det kan opptre i alle kroppens ledd. Hver femte hund rammes. Mest utsatt er albueledd, hofteledd og bogledd. Artrose er en nedbryting av brusk i kombinasjon med en inflammasjon.

Les mer …

Utskrift E-post

Rehabilitering

HVA ER REHABILITERING: 

Definisjonen på rehabilitering i veterinærmedisin er «å avhjelpe eller begrense konsekvensene av invaliditet eller sykdom». Målet med rehabiliteringen er å oppnå best mulig funksjon på kortest mulig tid etter en skade eller

operasjon. Man ønsker å forkorte og minske dyrets lidelse, samt gi hunden best mulig funksjon tilbake. I tillegg er det viktig å forhindre sekundære overbelastninger som gjerne kommer når hunden belaster kroppen feil.

Les mer …

Utskrift E-post

Vaksinasjon av hund og katt

Hund

Ved å vaksinere hunden din årlig er du med på å bidra til å holde et lavt smittepress i den norske hundepopulasjonen. I tillegg vil den årlige helsekontrollen som foretas samtidig med vaksinasjon kunne avdekke sykdom. Eventuell sykdom som oppdages tidlig kan spare hunden for mye plager. Tidlig behandling kan i mange tilfeller gjøre livet lettere for hunden og hundeeieren.

I Norge vaksineres det først og fremst mot valpesyke (distemper), parvovirus, smittsom levverbetennelse (HCC) og kennelhoste. Ved utenlandsopphold er det i tillegg aktuelt å vaksinere mot rabies og leptospirose.

Vi følger vaksineprodusentens anbefalinger når det kommer til vaksineregime.

Les mer …

Utskrift E-post

Stav Veterinærsenter | Kongsvegen 1642, 2635 TRETTEN | Telefon 61 27 65 14 | org.nr  879632242

admin Mobile