Liv Eva Koen

Liv Koen small

Kontormedarbeider

Liv Eva startet i bedriften i 1999 og jobber som kontormedarbeider i 50 % stilling. 

 

Utskrift